Realizatorzy projektu budowlanego

,
Realizatorzy projektu budowlanego

Choć z zewnątrz może wydawać się, że stworzenie projektu budowlanego wcale nie jest trudne, bynajmniej sytuacja rysuje się w rzeczywistości zupełnie inaczej. Każda faza przygotowywania projektu i wdrażania go w życie wymaga obecności wielu osób prawnych. Warto tutaj wymienić chociażby firmę deweloperską, która zazwyczaj jest odpowiedzialna za powstanie nowego biurowca w centrum dużego miasta czy za budowę nowoczesnego osiedla podmiejskiego na jego obrzeżach. Warto mieć świadomość tego, że prace budowlane także wymagają zaangażowania wielu osób. Już nie tylko prawnych, ale także fizycznych. Dlatego tak ważne staje się zatrudnienie przez inwestora zaufanej i solidnej firmy, która w stosunkowo krótkim czasie będzie potrafiła wykonać powierzone jej zadanie. W tym przypadku nie sposób zapomnieć o inwestorach zastępczych czy generalnych wykonawcach. Zanim budowa w ogóle będzie mogła się jednak rozpocząć, najpierw trzeba stworzyć jej projekt. W takiej sytuacji niezbędna będzie oczywiście pomoc profesjonalnej firmy architektonicznej, która na podstawie oczekiwań i wskazówek dewelopera będzie w stanie przygotować zadowalający go projekt. Wydaje się zatem, że droga to powstania konkretnego budynku naprawdę może być długa i wyboista. Sam proces współpracy pomiędzy wszystkimi wymienionymi podmiotami może ciągnąć się w nieskończoność. Nie wspominając już o ewentualnych problemach, które każda firma biorąca udział w realizacji projektu może spotkać na swojej drodze. Jak zatem poradzić sobie z presją czasu i przeciwnościami złośliwego losu?

Firma deweloperska

Na polskim rynku można dzisiaj znaleźć dość dużo sprawdzonych i solidnych firm deweloperskich czy też inwestorów tworzących kolejne projekty budowlane. Praca wspomnianych działalności polega w dużej mierze na inwestowaniu wolnych środków w budowę określonych nieruchomości. Dobry deweloper sprawdza oczywiście najpierw, na jakie budownictwo jest w danym okresie zapotrzebowanie. W przypadku Polski na chwilę obecną wydaje się, że wszystkie rodzaje są dla społeczeństwa w cenie. Począwszy od nowych galerii handlowych, poprzez nowoczesne biurowce, a skończywszy na budownictwie mieszkalnym.

Firma architektoniczna

Przed rozpoczęciem budowy konieczne jest oczywiście stworzenie projektu, a więc także zatrudnienie firmy architektonicznej. Dzisiejsze projekty cechują się dużą innowacyjnością, ale także funkcjonalnością i precyzją. Największy nacisk kładzie się na oryginalną elewację zewnętrzną, która często przyciąga wzrok przejezdnych i przechodniów, a nawet wygrywa krajowe i światowe konkursy.

Inwestor zastępczy

Jak sama nazwa niejako wskazuje, inwestor zastępczy jest firmą zastępującą inwestora głównego. Ten ostatni posiadając prawo do określonego terenu, na którego powierzchni planuje rozpoczęcie jakiegoś projektu, może poprzez zawarcie odpowiedniej umowy powierzyć zwierzchnictwo nad inwestycją zaufanej firmie zastępczej. W jakich przypadkach firma deweloperska decyduje się powierzyć projekt komuś innemu? Zazwyczaj możemy tutaj mówić o dwóch sytuacjach. Najpopularniejszym powodem jest po prostu brak czasu. Inwestor bezpośredni (zamiennie stosowana nazwa z inwestorem głównym) często podejmuje się realizacji wielu inwestycji, których nie jest w stanie nadzorować bezpośrednio. To z kolei wpływa na decyzję o zatrudnieniu innej spółki do pomocy. Bywa również tak, że dana firma deweloperska nie zna się zbytnio na prowadzeniu procesów inwestycyjnych i chce jedynie wyłożyć na ten cel środki pieniężne. W takich przypadkach wręcz wskazane staje się zatrudnienie kogoś takiego jak <a title="budowa nieruchomości inwestor zastępczy. Ważne jest wtedy to, by zatrudnić zaufaną i solidną firmę znającą się na rzeczy.

Generalny wykonawca

Generalnym wykonawstwem zajmują się dziś z reguły firmy budowlane. Inwestor realizujący dany projekt zatrudnia generalnego wykonawcę po to, by ten wykonał wszystkie niezbędne czynności związane z branżą budowlaną. W zależności od umowy generalny wykonawca wszystkie prace wykonuje sam lub zatrudnia kolejnych podwykonawców. Ci ostatni często pojawiają się z chwilą, w której ostateczna faza projektu wymaga na przykład położenia specjalistycznych instalacji. Niektóre firmy budowlane mogą bowiem nie mieć w tym zakresie pełnych uprawnień.

Wydaje się, że o sukcesie danej inwestycji świadczy przede wszystkim zgrana współpraca wszystkich firm biorących udział w realizacji konkretnego projektu. Niestety często nie jest to działanie proste, ponieważ na drodze inwestycji nierzadko stają nieprzewidziane problemy. Okazuje się jednak, że można ich uniknąć przede wszystkim wtedy, gdy każda osoba prawna odpowiedzialna za pewne zadanie stara się wykonać je solidnie, szybko i w razie takiej potrzeby po konsultacjach z innymi firmami biorącymi udział w projekcie. Elementem nadrzędnym są oczywiście decyzje podejmowane przez inwestora lub (w razie jego wyznaczenia) przez inwestora zastępczego. Z drugiej strony zaangażowanie firmy architektonicznej tworzącej projekt czy praca zatrudnionej spółki budowlanej także wpływają na efekt końcowy budowy. Jeśli chodzi o Polskę, budownictwo we wszystkich dziedzinach (mowa między innymi o biurowcach, mieszkaniach, galeriach handlowych) ma się całkiem dobrze. Na przestrzeni ostatnich kilku lat nowe nieruchomości zastępują stare biurowce, mieszkania czy obiekty handlowe, które nadają się już wyłącznie do wyburzenia. Wydaje się również, że przynajmniej następna dekada jest gotowa przyjąć pod swoje skrzydła kolejne nowoczesne inwestycje realizowane przez firmy deweloperskie.